Magyar Română Slovenský
Iskolai atlaszok
Földrajzi atlasz az 5-10. évfolyam számára
5-10. évfolyam, 1. kiadás (2013-03-31)
szerző: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
kód: CR-0022
méret: A4, 104 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4585-13/2013
ár: 1.800,0 Ft cart

Leírás:
A megújult atlasz a korábbi atlasz hagyományait és értékeit megtartva kisebb újításokon és metodikailag fontos korrekciókon esett át. A módosítások elsősorban arra irányultak, hogy elősegítsék a Nemzeti alaptanterv módosítását követő új szemléleti és kompetencia-elvárások teljesíthetőségét. Az atlasz egész koncepciója a korosztály földrajzi-környezeti oktatásának és képzésének, fejlesztésének igényeit igyekszik kielégíteni a hagyományos módon, de újszerű, szemléletformáló elemekkel.
Középiskolai földrajzi atlasz
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2013-03-31)
szerző: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
kód: CR-0032
méret: A4, 144 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4584-15/2013
ár: 2.490,0 Ft cart

Leírás:
Érettségi felkészüléshez, felvételihez, egyetemi tanulmányokhoz egyaránt használható. Tankönyvfüggetlen, bármely tankönyvhöz alkalmazható és ajánlott.
Atlasz az angol-magyar kéttannyelvű iskolák számára
5-12. évfolyam, (2019-09-01)
szerző: Cartographia Tankönyvkiadó
kód: CR-0092
tanterv: NAT2012
ár: 3.990,0 Ft cart

Leírás:
Ez a kiadvány azért született, hogy az angol két tanítási nyelvű iskolák diákjai ne legyenek hátrányos helyzetben a magyar nyelven tanuló társaikhoz képest, a magyar tantervek követelményeihez igazodó angol nyelvű iskolai atlasz ezzel is segítse általános és középiskolai tanulmányaikat és az érettségi vizsgára való felkészülést. A hiánypótló, angol nyelvű térképekből szerkesztett, „minden egyben” segédeszköz, tartalma jórészt megegyezik a magyar nyelvű iskolai atlaszokkal, ám szerkezete újszerű, és kiegészül néhány új témával és a kifejezetten a két tanítási nyelvű tanulóknak szóló angolszász kultúra fejezettel.
Képes történelmi atlasz
5-8. évfolyam, 1. kiadás (2013-03-31)
szerző: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
kód: CR-0042/H
méret: A4, 64 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/2098-8/2017
ár: 1.200,0 Ft cart

Leírás:
Az kerettantervnek megfelelő, 64 oldalasra bővített, tankönyvfüggetlen atlasz változatos lehetőségeket nyújt a 10-14 éves tanulók foglalkoztatásához. Ehhez ad ötleteket az atlasz bevezető oldala. Több száz művészi grafikája és a térképek tartalma jól igazodik a korosztályi sajátosságokhoz. A térképhasználat elsajátításán túl fejleszti a tér- és időbeli tájékozódás képességét, a logikus és absztrakt gondolkodás kialakulását, valamint az esztétikai érzéket. A történelmi események bemutatása mellett támogatja az életmódtörténet tanítását is.
Atlasz a magyarországi német nemzetiségi és kéttannyelvű iskolák számára
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2015-03-31)
szerző: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
kód: CR-0090
méret: A4, 168 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/3486-4/2018.
ár: 4.480,0 Ft cart

Leírás:
A magyarországi német nemzetiségű tanulók számára készült kombinált (földrajz, történelem, irodalom, népismeret) atlasz fő célja, hogy a diákok a magyar kerettantervnek megfelelő német nyelvű tankönyvek mellé kapjanak egy eddig teljesen hiányzó, szintén a magyar kerettanterv követelményeihez készült német nyelvű iskolai atlaszt. Az atlasz felöleli mindazon témaköröket, amelyekhez magyar nyelven létezik iskolai atlasz, valamint még kiegészült egy kifejezetten a német tanulóknak szóló, a német hon- és népismereti kerettantervhez igazodó népismereti fejezettel. A kiadvány alkalmas a német két tanítási nyelvű iskolai oktatásra is.
Irodalmi atlasz
5-8. évfolyam, 1. kiadás
szerző: Cartographia Tankönyvkiadó
kód: CR-0142
méret: A/4, 56 oldal
kivitel: írkafűzött, fóliázott
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/2099-9/2017
ár: 1.200,0 Ft cart

Leírás:
A szerző- és műközpontú kiadvány komoly lehetőségeket kínál a tanulók foglalkoztatásához, kiegészítő segédanyagként a vizualitással teszi hatékonyabbá az értő olvasóvá nevelést. Oldalain térképek, képek, grafikák és idézetek szerves egysége nyújt átfogó képet a tananyag által tárgyalt legfontosabb korszakokról, szerzőkről, művekről. A szerzői életutak mellett jelentős segítség lehet a kötelező olvasmányok, lírai és prózai művek (pl. János vitéz, Az alföld, Rege a csodaszarvasról, A Pál utcai fiúk, Toldi, Egri csillagok, Himnusz, A kőszívű ember fiai, Szent Péter esernyője, Légy jó mindhalálig, Ábel a rengetegben) feldolgozásakor is. Az olvasmányok térképes bemutatása támogatja a művek tartalmának megértését és értelmezését. A diákok irodalmi látókörét, tájékozottságát szélesítve új oldalak (pl. Mese, monda, ballada; A dráma és a színjátszás kialakulása; Gyermek- és ifjúsági irodalom egykor és ma; Szórakoztató irodalom egykor és ma; Rejtő Jenő munkássága; Szülőföld és irodalom) adnak kitekintést az irodalom területeire, a mesétől a drámán át a szórakoztató irodalomig.
Atlasz a spanyol-magyar kéttannyelvű iskolák számára
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2008-03-31)
szerző: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
kód: CR-0091
méret: A4, 80 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: -
ár: 2.280,0 Ft cart
a készlet erejéig

Leírás:
A spanyol nyelvű atlaszoldalakat a spanyol-magyar kéttannyelvű iskolákkal együttműködve és az érettségi követelményeknek megfelelően állítottuk össze. Az atlasz 31 oldalon földrajzi, 30 oldalon világtörténelmi és 10 oldalon világirodalmi térképeket mutat be.
Első atlaszom
3-6. évfolyam, 1. kiadás (2013-10-31)
szerző: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
kód: CR-0102/H
méret: A4, 48 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/2097-8/2017
ár: 1.200,0 Ft cart

Leírás:
Az új kerettantervben több olyan fejlesztési követelmény jelent meg, amelyek nélkülözhetetlenné teszik az atlasz használatát. A tananyagban bekövetkezett hangsúlyváltozások, valamint a környezet- és természetismeret témakörökön túl a hon- és népismerettel kapcsolatos tartalmak megjelenése jellemzi az új kiadványt.
Irodalmi atlasz a középiskolások számára
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2017-05-01)
szerző: Cartographia Tankönyvkiadó
kód: CR-0152
méret: A/4, 72 oldal
kivitel: írkafűzött, fóliázott
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/2100-10/2017
ár: 1.500,0 Ft cart

Leírás:
A magyar és a világirodalmat két elkülönülő részben bemutató atlasz jól áttekinthetően tartalmazza a nagyobb stílustörténeti korokat a szépirodalom kezdeteitől, a korok meghatározó stílusirányzatain és a modernségen keresztül egészen a XXI. század irodalmáig. Az irodalomtörténet korszakainak bemutatásán túl a kiadvány hangsúlyt fektet az egyes művekre is, így megtalálható benne számos kötelező olvasmány térképes, elemző, szövegértelmezést segítő feldolgozása. (Pl. Antigoné, Rómeó és Júlia, Tartuffe, Candide, Anyegin, Goriot-apó, Kurázsi mama, Mario és a varázsló, Himnusz, Bánk bán, Csongor és Tünde, Az apostol, Toldi estéje, Az arany ember, Az ember tragédiája, Az a fekete folt, Beszterce ostroma, Jónás könyve, Édes Anna, Barbárok, Tóték, Iskola a határon) Új elem az atlaszban a szórakoztató irodalom áttekintése, valamint a korábbi film világa rész bővítése. A kiadvány lehetőséget kínál a tanulók foglalkoztatásához. A szövegek „szövegtérképes” feldolgozása segítséget jelent a megértésben és értelmezésében, kiegészítő segédanyagként a vizualitással teszi hatékonyabbá az értő olvasóvá nevelést. Az atlasz komoly segítség az érettségire történő felkészülésnél.
Magyarország idegenforgalma szakkönyv és atlasz
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2012-08-31)
szerző: Aubert Antal, Bognár Angéla, Csapó János, Eőry Edit, Gelányi Nóra, Gonda Tibor, Jónás-Berki Mónika, Kátay Ákos, Komlós Attila, Kővári István, Marton Gergely, Máté Andrea, Michalkó Gábor, Nagy László, Rátz Tamara, Szabó Géza, Szabó Kovács Bernadett
kód: CR-0170
méret: A4, 64 oldal
OM engedélyszám: -
ár: 1.995,0 Ft cart

Leírás:
A második kiadás új nemzetközi és hazai statisztikai adatokkal, grafikonokkal, diagramokkal és térképekkel jelent meg. A kiadvány tematikája és felépítése lehetőséget ad a szakközépiskolák és felsőoktatási intézmények szakirányú képzéseiben a taneszközként való alkalmazásra. Az alábbi fejezetcímek jól mutatják a hazai idegenforgalom erősségeit és fejlesztendő területeit: Nemzetközi turizmus – Egészségturizmus – Kulturális turizmus (pl. múzeumok, színházak, várak, kastélyok, vallási turizmus, országos jelentőségű rendezvények, fesztiválok, világörökségi helyszínek) – Városi turizmus (ld. konferenciaturizmus) – Vidéki turizmus – Borturizmus – Ökoturizmus – Aktív turizmus (pl. horgász-, vadász-, lovas turizmus, természetjárás, kerékpáros és vízi turizmus, golf- és sí turizmus, valamint extrém sportok) – Vendéglátás – Szálláshelyek Magyarországon.
Speciális Földrajzi Atlasz gyengénlátók és sajátos nevelési igényű tanulók számára
5-8. évfolyam, 1. kiadás (2009-08-01)
szerző: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
kód: CR-0016
méret: A3, 56 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: -
ár: 3.900,0 Ft cart
a készlet erejéig
Leírás:
Magyarországon egyedülálló atlasz, amely alkalmas a gyengénlátó diákok integrációs oktatására is. Készült a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének szakmai felügyeletével, valamint speciális intézmények, gyógypedagógusok és gyengénlátó diákok együttműködésével.
Történelmi atlasz
5-12. évfolyam, 1. kiadás (2013-03-31)
szerző: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
kód: CR-0062
méret: A4, 48 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/54-8/2019.
ár: 1.200,0 Ft cart

Leírás:
A tankönyvfüggetlen kiadvány megfelel az új kerettantervnek. Terjedeleménél, tartalmánál fogva jól használható több iskolatípusban is. Térképei kronologikus sorrendben követik a történelem eseményeit. A térképeket diagramok, grafikák, társadalomszerkezeti ábrák egészítik ki. A jelentősebb korszakoknál időszalagok segítik az időben való tájékozódást.
Középiskolai történelmi atlasz
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2013-03-31)
szerző: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
kód: CR-0082
méret: A4, 184 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4301-14/2013
ár: 2.600,0 Ft cart

Leírás:
A tankönyvfüggetlen atlasz megfelel a kerettanterv elvárásainak, de tartalmában meghaladja annak követelményeit. Az atlasz nem csak a térképes feladatok megoldásában segít, így gyakorlott használata biztosítja az érettségi vizsga jó eredményét. Három (egyetemes történelem, magyar történelem és művelődéstörténet) jól elkülönülő részének adatokban gazdag térképei a részeken belül kronologikus sorrendben tárgyalják történelmet az őskortól napjainkig. A Föld fontosabb területeinek több ezer eseményét párhuzamba állító kronológiája segít a tér- és időbeli eligazodásban. Névmutatója több mint 10 000 földrajzi, történelmi és népnevet tartalmaz.